Smartpanel Supermatt

Smartpanel Supermatt är speciellt för dem som vill ha en vacker och super matt yta. Smartpanel Supermatt är en traditionell färdig målad panel med klara borstslag. Monteras på en befintlig vägg eller direkt på sternen.

Med Smartpanel
Supermatt får du en helmatt och stilfulla rum på rekordtid.

Smartpanel Supermatt | Smartpanel

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.